Thông tin liên hệ

Tầng 8 Tòa nhà C1T, Số 144 Xuân Thủy
Cầu Giấy, Hà Nội

Liên hệ giờ hành chính.
Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN hướng tới hợp tác toàn diện về học thuật với Đại học Phật Quang
Hoạt động xã hội

Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN hướng tới hợp tác toàn diện về học thuật với Đại học Phật Quang

Chiều ngày 04/7/2019, tại Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN đã diễn ra buổi làm việc giữa Viện Trần Nhân ...

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018
Đào tạo

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018
Đào tạo

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018
Hoạt động xã hội

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018
Đào tạo

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019
Đào tạo

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019

Tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt 2 năm 2019

Viện Trần Nhân Tông thông báo tuyển sinh các khóa học năm 2019
Đào tạo

Viện Trần Nhân Tông thông báo tuyển sinh các khóa học năm 2019

Viện Trần Nhân Tông thông báo tuyển sinh các khóa học năm 2019