Thông tin liên hệ

Tầng 8 Tòa nhà C1T, Số 144 Xuân Thủy
Cầu Giấy, Hà Nội

Liên hệ giờ hành chính.
Khóa học ngắn hạn 2
Các khóa ngắn hạn

Khóa học ngắn hạn 2

Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018 theo các nội dung sau:

Tiến sĩ khóa 1
Tiến sĩ

Tiến sĩ khóa 1

Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018 theo các nội dung sau:

Đại học khóa 3
Đại học

Đại học khóa 3

Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018 theo các nội dung sau:

Đại học khóa 2
Đại học

Đại học khóa 2

Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018 theo các nội dung sau:

Khóa đào tạo thạc sĩ
Thạc sĩ

Khóa đào tạo thạc sĩ

Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018 theo các nội dung sau: