Thông tin liên hệ

Tầng 8 Tòa nhà C1T, Số 144 Xuân Thủy
Cầu Giấy, Hà Nội

Liên hệ giờ hành chính.

Các khóa học tương tự

Khóa học ngắn hạn 1
Các khóa ngắn hạn

Khóa học ngắn hạn 1

Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018 theo các nội dung sau: