Thông tin liên hệ

Tầng 8 Tòa nhà C1T, Số 144 Xuân Thủy
Cầu Giấy, Hà Nội

Liên hệ giờ hành chính.
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018
Hoạt động xã hội

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật ...

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018
Đào tạo

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật ...

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt II năm 2018

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019
Đào tạo

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019

Tuyển sinh nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học, đợt 2 năm 2019

Viện Trần Nhân Tông thông báo tuyển sinh các khóa học năm 2019
Đào tạo

Viện Trần Nhân Tông thông báo tuyển sinh các khóa học ...

Viện Trần Nhân Tông thông báo tuyển sinh các khóa học năm 2019